więcej...

Gmina Oława zrezygnowała z uczestnictwa w Partnerstwie Samorządów Subregionu Brzeskiego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem od 1 czerwca br. Subregion Brzeski składał się będzie z samorządów z terenu województwa opolskiego.

więcej...

Podczas spotkania Zgromadzenia Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego podjęto uchwałę o przyjęciu Gminy Grodków do Subregionu Brzeskiego.

więcej...

25 lutego 2020 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego w Brzegu.