Trwają przygotowania do opracowania Strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą aż do 2025 roku. W skład Subregionu Brzeskiego wchodzą: Gmina Brzeg, Gmina Lubsza, Gmina Skarbimierz, Gmina Olszanka, dolnośląska Gmina Oława oraz Powiat Brzeski.
Chcąc opracować jak najlepszą Strategię, odzwierciedlającą potrzeby mieszkańców oraz pomysły na rozwój Subregionu Brzeskiego, konieczne jest zebranie opinii od mieszkańców za pośrednictwem specjalnej ankiety.


baner-strona1Głównym celem ankietyzacji oraz równocześnie największą korzyścią z uczestnictwa w badaniu będzie możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju obszaru. W ten sposób będą Państwo mogli aktywnie włączyć się w tworzenie dokumentu prezentującego perspektywy rozwojowe naszych miejsc zamieszkania oraz rozwiązania mające na celu rozwój i zaspokajanie Państwa potrzeb.


Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Subregionu o wzięcie aktywnego udziału w tworzeniu Strategii poprzez wypełnienie ankiety dostępnej tutaj


Ankietę prosimy wypełnić do 22 sierpnia 2014 r.
Wersja papierowa ankiety dostępna jest także w biurach podawczych Urzędu Miasta w Brzegu, Urzędu Gminy w Lubszy, Olszance, Oławie i Skarbimierzu oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu.


Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia!