6 października 2014 ogłoszony został pierwszy z przetargów mających na celu wybór wykonawców, którzy opracują dokumentacje techniczne dla inwestycji niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.

 

 

Inwestycje, dla których mają zostać opracowane dokumentacje wynikają z zapisów dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, w tym „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014 -2020 z perspektywą do roku 2025”. W tym przetargu wybrani zostaną wykonawcy dokumentacji dla zadań, które w przyszłości będzie realizować Gmina Brzeg.

 

Zadaniami tymi są:

Przebudowa ul. Wolności w Brzegu,

Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne,

Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu,

Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu,

Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.

 

Oferty można składać do 12 listopada 2014 do godz. 12:30, a otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o 13:00. Szczegóły można znaleźć na stronie http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=10&eid=1111.

 

Zapraszamy do zapoznania się z SIWZ i wzięcia udziału w postępowaniu.