28 maja 2015 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg zamieszono ogłoszenie o przetargu na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) drogowych Gminy Olszanka.

 

Inwestycje, dla których opracowane zostaną SWI wynikają z zapisów Strategii rozwoju Subregionu Brzeskiego. Wybrani w ramach tego przetargu wykonawcy opracują SWI dla zadań dotyczących dróg wewnętrznych położonych w Przylesiu, Krzyżowicach, Gierszowicach i Pogorzeli oraz drogi gminnej położonej w Krzyżowicach. Łącznie opracowanych zostanie 7 dokumentów.

Termin składania ofert wyznaczony został na 8 czerwca 2015 do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:30.

Szczegóły dotyczącego ogłoszonego przetargu zamieszczone są na stronie http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1144.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i wzięcia udziału w postępowaniu.