3 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.

 

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło 15 ofert, które są obecnie oceniane.

Inwestycjami, dla których opracowane będą SWI są:

Przebudowa drogi gminnej z Małujowic do Psar na terenie Gminy Skarbimierz

Przebudowa drogi Małujowice – Skarbimierz

Rozbudowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu – Osiedle

Przebudowa drogi dojazdowej do autostrady wraz z budową obwodnicy Pępic

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu – Osiedle

 

O wynikach postępowania poinformujemy w późniejszym terminie. Szczegóły dotyczące tego postępowania można znaleźć na stronie http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1143.