22 czerwca br. komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji dla zadań, jakie w przyszłości będzie realizować Gmina Olszanka.

 

 

Spośród 7 pakietów rozstrzygnięto 5. SWI dla 4 zadań opracuje firma BMT Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Piąte SWI opracuje Kancelaria VIP z Olsztyna.

W 2 pakietach nie było możliwe wybranie najkorzystniejszych ofert – w każdym z tych pakietów złożono po dwie identyczne oferty i nie można było wybrać korzystniejszej.

 

Wkrótce zostaną podpisane umowy z wybranymi Wykonawcami. Szczegóły dotyczące rozstrzygniętego przetargu znajdują się na stronie http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1144