30 lipca 2015 zakończyła się realizacja wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski.

 

Projekt pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" realizowany był przez ponad rok – od 30 kwietnia 2014. Jednak współpraca Gminy Brzeg z partnerami – Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Oława, Gminą Skarbimierz i Powiatem Brzeskim – rozpoczęła się znacznie wcześniej, bo już w 2013 roku na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

W ramach projektu zdiagnozowana została sytuacja Subregionu, a na jej podstawie przygotowano program rozwoju całego obszaru oraz plany działań. Te dokumenty tworzą strategię Subregionu Brzeskiego. Opracowane plany działań zawierają wykazy inwestycji, których realizacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszaru funkcjonalnego Brzegu. Dla ich sprawniejszej realizacji wykonane zostały projekty budowlane i studia wykonalności.

Koniec projektu nie oznacza końca współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Będzie ona nadal rozwijana, a gminy i powiat będą współdziałać dla rozwoju subregionu m.in. poprzez realizację wspólnych zadań nie tylko opisanych w strategii rozwoju Subregionu Brzeskiego.