Włodarze gmin i powiatu wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego spotkali się 15 lutego 2016 r.  w celu omówienia kierunków dalszej współpracy w ramach działań podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

Spotkanie odbyło się w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, a uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska, Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, Wicestarosta Brzeski Jan Golonka oraz pracownicy Urzędu Miasta w Brzegu i Starostwa Powiatowego w Brzegu.