Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą z 8 maja 2017 rozstrzygnął konkurs RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Wniosek Gminy Brzeg i partnerów – Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego – został wybrany do dofinansowania. Wartość przyznanego dofinansowania to 15 109 894,59 zł. Był to jedyny wniosek złożony w ramach puli przewidzianej dla Subregionu Brzeskiego.

Wkrótce nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu.