19 stycznia 2017 zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


W konkursie mogły być zgłaszane projekty dotyczące kompleksowej termomodernizacji budynków. Środki przewidziane w tym naborze podzielone były na pule dla 3 subregionów – Brzeskiego, Południowego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W ramach puli dla Subregionu Brzeskiego złożone zostały 4 wnioski. Wnioskodawcami byli Gmina Brzeg, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski. Pula przeznaczona na dofinansowania dla projektów z terenu Subregionu Brzeskiego wyniosła 2.930.138,72