5 kwietnia 2017 w Małej Sali Stropowej brzeskiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Subregionu Brzeskiego. Tematem wiodącym była Efektywność energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz niska emisja – szanse i możliwości. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele – doradcy energetyczni – Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Wrocławiu.

Zdjęcia: https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/53185-spotkanie-subregionu-brzeskiego/