Trwa rzeczowa realizacja projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".

Rozstrzygnięte zostały postępowania i podpisane umowy dotyczące przebudowy ulic Wolności i Nadbrzeżnej w Brzegu oraz budowy ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu. Wyłoniono także wykonawców nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.


Obecnie przebudowywana jest ulica Wolności i Nadbrzeżna. Trwają prace przy korytowaniu jezdni i rozbiórce chodnika ulicy Wolności oraz prace przy zbrojeniu muru oporowego na ulicy Nadbrzeżnej.

Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne przetargi. W najbliższym czasie w zakresie przebudowy skwerów przy u. Wojska Polskiego i Jagiełły w Brzegu oraz robót na terenie Gminy Skarbimierz.
Zamontowane zostały także tablice informacyjne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.