Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą z 11 września 2017 rozstrzygnął konkurs RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku konkursu dofinansowanie uzyskały 2 wnioski złożone przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Brzeskiego. Jest to wniosek Gminy Brzeg dotyczący termomodernizacji Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy oraz wniosek Gminy Skarbimierz dotyczący termomodernizacji sali gimnastycznej w Żłobiźnie.

Wkrótce nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Zakończenie rzeczowej realizacji tych projektów przewidziane jest na sierpień 2018 r.