Trwają roboty związane z realizacją partnerskiego projektu Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".


Rozstrzygnięte zostały już wszystkie postępowania mające na calu wyłonienie wykonawców robót budowlanych i nadzoru nad tymi robotami. Wykonawcom zostały przekazane ostatnie place budów. Wkrótce rozpoczną się roboty związane z remontem alei obwodowej w Parku Wolności. Trwają prace przy pozostałych elementach projektu, tj. przy przebudowie ul. Wolności, Nadbrzeżnej, budowie i wyznaczaniu ścieżek rowerowych, węźle bike&ride i głównych ciągach na terenie zabytkowych Plant Miejskich na terenie Brzegu oraz przy przebudowie dróg wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych na terenie Gminy Skarbimierz.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu przewidziane jest pod koniec 3 kwartału tego roku.

IMG_8702.jpg

IMG_8843.jpg

IMG_9261.jpg

IMG_9291.jpg

IMG_9304.jpg

IMG_9310.jpg