Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg, w dziale Przetargi, pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania diagnostycznego, Strategii rozwoju współpracy oraz planu działań dla Subregionu Brzeskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą do roku 2025 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także opracowanie planu działań w obrębie obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego.


Po zakończeniu prac nad ww. materiałami opracowane zostaną dokumenty, które będą miały ułatwić realizację inwestycji wpływających na rozwój Subregionu Brzeskiego. Będą to m.in. dokumentacje techniczne niezbędne do zrealizowania inwestycji wskazanych w Strategii oraz planach działań.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia i wzięcia udziału w postępowaniu. Adres strony, na której znajdują się dodatkowe informacje to http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2014&mc=7&eid=1102.


Termin składania ofert upływa 15 lipca br. o godz. 10:30.