5 października 2018 zakończyła się rzeczowa realizacji projektu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz.
Ostatnim zakończonym elementem projektu były ciągi pieszo-rowerowe na terenie Plant Miejskich w Brzegu.

Wcześniej zakończono realizację zadań związanych z przebudową ul. Wolności i Nadbrzeżnej w Brzegu, przebudowy alei obwodowej w Parku Wolności w Brzegu, przebudowy skweru przy ul. Wojska Polskiego i Jagiełły w Brzegu, budowy węzła bike&ride w okolicach dworca kolejowego i autobusowego w Brzegu i wyznaczeniem i oznakowaniem ciągów rowerowych na trenie Brzegu. Ponadto w ramach tego projektu na terenie Gminy Skarbimierz wykonano ścieżki rowerowe, węzeł park&ride i bike&ride oraz węzeł autobusowy.
W wyniku projektu powstało ponad 8,6 km ścieżek rowerowych oraz 3 obiekty park&ride i bike&ride, a także ciągi pieszo-rowerowe, przejazdy rowerowe. Ponadto w ramach inwestycji wymieniane było oświetlenie na energooszczędne (LED).


Koszt realizacji projektu wyniósł łącznie niecałe 20,1 mln zł, z czego prawie 16,0 mln to środki zewnętrzne.
Projekt był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w ramach poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.