19 czerwca 2018 zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.


W konkursie mogły być zgłaszane projekty dotyczące kompleksowej termomodernizacji budynków. Podczas naboru wpłynęły 3 projekty. Wnioskodawcami byli Powiat Brzeski, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Gmina Brzeg. Pula przeznaczona na dofinansowania dla projektów z terenu Subregionu Brzeskiego wyniosła 1,4 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018.