11 grudnia 2018 Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.


W jego wyniku dotację przyznano wszystkim podmiotom, które ubiegały się o dofinansowanie, tj. Powiatowi Brzeskiemu, Gminie Brzeg i Gminie Skarbimierz. Dotacje zostaną przeznaczone na termomodernizację sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu (dotacja 624.865,25 zł), Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu (dotacja 918.114,70 zł) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żłobiźnie (dotacja 499.588,65 zł).