21 listopada 2019 w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin należących do Subregionu Brzeskiego tj.: Brzegu, Lubszy, Olszanki, Oławy i Skarbimierza oraz Powiatu Brzeskiego.


Głównym tematem spotkania było poszerzenie Subregionu Brzeskiego o Gminę Grodków, która zadeklarowała taką wolę. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy Grodków, od początku roku 2020 Subregion Brzeski poszerzy się o dodatkową gminę. Spotkanie było zarazem okazją do omówienia współpracy na najbliższe lata, w szczególności w zakresie opracowania nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2027, na bazie której poszczególni partnerzy będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027.