25 lutego 2020 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego w Brzegu.


W wyniku przetargu wykonawcą tych robót została brzeska firma, która wyceniła ich wykonanie na ok. 2,0 mln zł. Projekt przewiduje przebudowę placu manewrowego dawnego dworca autobusowego na centrum przesiadkowe, w tym utworzenie miejsc parkingowych, zatoki autobusowej wraz z przystankami, przebudowę dróg i zagospodarowanie terenu (mała architektura, oświetlenie, zieleń). Prace wkrótce ruszą, a ich zakończenie zaplanowano na przełom lipca i sierpnia tego roku.
Ponadto – w ramach podpisanej umowy – wykonawca wykona prace na drugiej części działki („parkowej"). Rozebrany będzie budynek dawnego dworca autobusowego, zagospodarowany teren, a także prace przy zieleni. Ten etap zakończy się we wrześniu br.