Podczas spotkania Zgromadzenia Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego podjęto uchwałę o przyjęciu Gminy Grodków do Subregionu Brzeskiego.


Gmina Grodków pod koniec 2019 roku wyraziła chęć współpracy z samorządami działającymi w ramach Subregionu Brzeskiego. Do tej pory Grodków działał w ramach Subregionu Południowego.