Gmina Oława zrezygnowała z uczestnictwa w Partnerstwie Samorządów Subregionu Brzeskiego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem od 1 czerwca br. Subregion Brzeski składał się będzie z samorządów z terenu województwa opolskiego.


Dziękujemy za współpracę przy wspólnym projekcie „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" i wspólne działania na rzecz rozwoju naszego obszaru.