więcej...

Trwają roboty związane z realizacją partnerskiego projektu Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".

więcej...

Dokumentacje projektowe, które zostały opracowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" na rzecz Gminy Brzeg ułatwiły aplikowanie o środki zewnętrzne.

więcej...

Trwa rzeczowa realizacja projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".

Rozstrzygnięte zostały postępowania i podpisane umowy dotyczące przebudowy ulic Wolności i Nadbrzeżnej w Brzegu oraz budowy ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu. Wyłoniono także wykonawców nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.