więcej...

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz jest projektem realizowanym na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.


Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

więcej...

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą z 11 września 2017 rozstrzygnął konkurs RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

W Dużej Sali Stropowej brzeskiego Ratusza, 5 lipca 2017 r., Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak – jako lider projektu, podpisali umowę o przekazanie dofinansowania na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 15 mln zł.