więcej...

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą z 8 maja 2017 rozstrzygnął konkurs RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

5 kwietnia 2017 w Małej Sali Stropowej brzeskiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Subregionu Brzeskiego. Tematem wiodącym była Efektywność energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz niska emisja – szanse i możliwości. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele – doradcy energetyczni – Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Wrocławiu.

Zdjęcia: https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/53185-spotkanie-subregionu-brzeskiego/

więcej...

19 stycznia 2017 zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.