więcej...

Zakończyła się realizacja wspólnego zadania Powiatu Brzeskiego, Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1174O na odcinku od Ronda Solidarności w Brzegu do końca miejscowości Zielęcice.

W dniu 3.11.2016 w Urzędzie Miasta w Brzegu spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego. Obecni byli przedstawiciele gmin: Olszanka, Skarbimierz, Lubsza i Brzeg oraz Powiatu Brzeskiego. Podczas spotkania omówiono plany związane z najbliższymi naborami wniosków o dofinansowanie i planowanymi inwestycjami w tym zakresie.

Zdjęcia: https://brzeg.pl/aktualnosci/45617-subregion-brzeski-robocze-spotkanie-przedstawicieli-gmin-i-powiatu/

więcej...

30 września br. zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.