więcej...

2 września 2016 w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej samorządów współtworzących Subregion Brzeski. Partnerstwo podpisali przedstawiciele gmin wchodzących w skład tej inicjatywy (Brzeg-lider Subregionu, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz oraz Gmina Wiejska Oława) i Powiatu Brzeskiego.

więcej...

Włodarze gmin i powiatu wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego spotkali się 15 lutego 2016 r.  w celu omówienia kierunków dalszej współpracy w ramach działań podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

więcej...

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski spotkali się z wicemarszałkiem województwa Antonim Konopką w celu omówienia propozycji podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w18 listopada 2015 w brzeskim ratuszu.