więcej...

30 lipca 2015 zakończyła się realizacja wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski.

więcej...

3 lipca br. komisja przetargowa podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1.

więcej...

1 lipca br. komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji dla zadań, jakie w przyszłości będzie realizować Gmina Lubsza.