więcej...

25 lutego 2020 podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego w Brzegu.

więcej...

21 listopada 2019 w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin należących do Subregionu Brzeskiego tj.: Brzegu, Lubszy, Olszanki, Oławy i Skarbimierza oraz Powiatu Brzeskiego.

więcej...

3 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 mln zł na realizację projektu Gminy Brzeg pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu".