więcej...

Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 27 maja br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie studiów wykonalności dla inwestycji, które będzie realizować Gmina Brzeg.

więcej...

25 maja 2015 ogłoszony został przetarg mających na celu wybór wykonawców, którzy opracują studia wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.

 

więcej...

22 maja odebrana została pierwsza z 28 dokumentacji technicznych zleconych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”.