więcej...

22 maja br. komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla inwestycji Gminy Brzeg. W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło łącznie 10 ofert.

więcej...

W związku ze zmianą zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na opracowanie Studiów Wykonalności Inwestycji dla zadań Gminy Brzeg został wydłużony termin składania ofert.

więcej...

12 maja 2015 ogłoszony został przetarg mający na celu wybór wykonawców, którzy opracują studia wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.