więcej...

14 marca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Brzeskiego RPO WO 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.

więcej...

11 grudnia 2018 Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.

więcej...

5 października 2018 zakończyła się rzeczowa realizacji projektu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz.
Ostatnim zakończonym elementem projektu były ciągi pieszo-rowerowe na terenie Plant Miejskich w Brzegu.