więcej...

Ruszyły przygotowania do opracowania strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020. Specjalne plany pozwolą ustalić kierunki rozwoju poszczególnych gmin, ich możliwości społeczno-gospodarcze a przede wszystkim lokalizację inwestycji.

Subregion Brzeski to wspólna inicjatywa sąsiadujących ze sobą gmin i powiatu z terenu województwa Opolskiego i Dolnośląskiego. Dlatego też w przedsięwzięciu uczestniczą: Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Powiat Brzeski, dolnośląska Gmina Oława oraz Gmina Brzeg, jako lider projektu.

więcej...

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg, w dziale Przetargi, pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania diagnostycznego, Strategii rozwoju współpracy oraz planu działań dla Subregionu Brzeskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania diagnostycznego dla całego obszaru funkcjonalnego JST Subregionu Brzeskiego, Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, z perspektywą do roku 2025 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także opracowanie planu działań w obrębie obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego.

więcej...

W imieniu koordynatorów projektu pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" witamy Państwa na stronie subregionbrzeski.pl. Strona ta powstała jako element ww. projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.