Gmina grodków

big-top-gminabrzeg.jpg

 

Brzeg – zaliczany do najpiękniejszych miast śląskich – jest niemal 40–tysięcznym miastem w województwie opolskim, siedzibą powiatu, o bliskich nie tylko ze względu na położenie, relacjach z Dolnym Śląskiem. Sprzyjające położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, a przede wszystkim unikatowe w skali kraju bogactwo dziedzictwa kultury materialnej oraz historia regionu stwarzają ogromną szansę na rozwój turystyki w Brzegu i okolicach; ważnym elementem wpływającym na znaczenie miasta jest jego dostępność komunikacyjna; składają się na nią: dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych w obrębie granic administracyjnych miasta, przebiegająca przez Brzeg droga krajowa DK 39, transeuropejska magistrala kolejowa, jak również niedalekie sąsiedztwo autostrady z węzłem w Przylesiu. Południową granicę miasta stanowi droga krajowa DK 94.

więcej...

big-top-powiatbrzeg

 

Powiat brzeski położony jest w zachodniej części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowej Odry. Zajmuje powierzchnię 877 km2, którą zamieszkuje około 91 tys. ludności. Ludność skupiona jest w trzech miastach: Brzegu, Grodkowie i Lewinie Brzeskim oraz trzech gminach wiejskich: Skarbimierzu, Lubszy i Olszance.

więcej...

big-top-olszanka

 

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry. Od strony północnej Gmina Graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim. 

więcej...

big-top-lubsza

 

Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około 213 km2 i jest największą pod względem obszaru gminą w województwie, tworzy ją 31 miejscowości – 21 sołectw i 10 przysiółków.

Gmina położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, jej zachodnie granice są zarazem granicami województw opolskiego i dolnośląskiego. Od południa graniczy z Miastem Brzeg i Gminą Brzeg, a ich naturalną granicą jest rzeka Odra.

więcej...

big-top-skarbimierz

 

Gmina Skarbimierz leży w zachodniej części województwa opolskiego. Stanowi wspólnotę samorządową, w której jednostkami pomocniczymi jest 15 jednostek osadniczych.

Wszystkie jednostki osadnicze są zwodociągowane, część sołectw została skanalizowana wcześniej, a pozostałe zostały skanalizowane w ramach programu ISPA. Stelefonizowane są wszystkie sołectwa.

więcej...

big-top-olawa

 

GMINA OŁAWA PRZYJAZNA, MIESZKAŃCOM I INWESTOROM

Gmina Oława leży w powiecie oławskim, 16 km na południowy wschód od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia, przy międzynarodowej trasie A4. Nasze tereny są znakomitym miejscem do weekendowego wypoczynku. Posiadamy wspaniałe kompleksy leśne, malownicze rzeki i cenne obiekty architektoniczne. Szczególną uwagę przyciąga wspaniały pałac wraz z mauzoleum w Oleśnicy Małej, pałac w Jakubowicach oraz zabytkowe kościoły występujące niemal we wszystkich miejscowościach.

więcej...