Dokumentacje projektowe, które zostały opracowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" na rzecz Gminy Brzeg ułatwiły aplikowanie o środki zewnętrzne.


Gmina Brzeg w ramach projektu zleciła opracowanie 5 dokumentacji technicznych. Dotyczyły one zadań:

  1. Przebudowa ul. Wolności w Brzegu,
  2. Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne,
  3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu,
  4. Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu,
  5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Dokumentacje te umożliwiły Gminie Brzeg aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Inwestycjom dotyczącym przebudowy ulicy Wolności (element większego projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz") oraz przebudowy amfiteatru i rewaloryzacji Parku im. Bolesława Chrobrego (połączone w jeden projekt) zostało przyznane dofinansowanie. Projekt, obejmujący rewitalizację zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu został oceniony pozytywnie, ale ze względu na ograniczoną alokację znalazł się na liście rezerwowej.

Obecnie trwa rzeczowa realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wolności. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów w zakresie przebudowy amfiteatru i rewaloryzacji Parku im. Bolesława Chrobrego. Planowane zakończenie realizacji tych inwestycji to IV kwartał 2018 roku.
Przeprowadzenie kompleksowej rewaloryzacji budynku ratusza uzależnione jest od przyznania Gminie Brzeg dofinansowania. Obecnie – w wyniku złożonego przez Gminę Brzeg protestu – trwa ponowna ocena wniosku.